Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Privatlån.net hanterar inga personuppgifter då alla ansökningar som görs gås igenom långivarna som rekommenderas via vår hemsida. Därför lagras inga personuppgifter på Privatlån.net och inga kreditupplysningar görs via hemsidan.

§2 Ansvar

Privatlån.net ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma eller konflikter gällande avtal, lån eller specifika överenskommelser mellan låntagaren och långivaren som sammanförs via vår hemsida. Privatlån.net ansvarar inte för någon ersättning i tvister mellan långivaren och låntagaren, och Privatlån.net är inte heller delaktig i några som helst tvister som eventuellt uppstår mellan långivare och låntagare, utan endast långivare och låntagare är parter i avtalen som ingås. Privatlån.net ansvarar inte för att den information som är delgiven på denna hemsida är fullständig och korrekt, utan du bör själv försäkra dig om att informationen på hemsidan stämmer överens med respektive långivares information.

Ingå inga avtal gällande lån där du ej har förmågan att återbetala. Privatlån.net är måna om att du ser till att vara varsam med dina tillgångar och att du tar hand om din ekonomi. Vi rekommenderar heller ingen som har avsevärda skulder eller otillräcklig inkomst att ansöka om lån, eller ingå avtal när det gäller lån.

§3 Förändring av de allmängiltiga villkoren

Dessa villkor kan ändras i framtiden av Privatlån.net, därför är det viktigt att du uppdaterar dig själv om vad som gäller.